Fra PET-flasker til PUR-skumisolering: Sopraloop er innovativ genanvendelse

FRA PET-FLASKER TIL PUR-SKUMISOLERING: SOPRALOOP ER INNOVATIV GENANVENDELSE

 

Frem til for kort tid siden havnede kompleks PET-emballage som f.eks. specialflasker og flerlagsbeholdere på affaldsforbrændingen eller lossepladser. “Det kan vi gøre mere miljøvenligt!”, tænkte vi i SOPREMA Group. Og derfor valgte vi at åbne det første genanvendelsesanlæg i verden, som kan løse dette problem. Med SOPRALOOP kan vi nu omdanne gammelt plastemballage til polyol, som er en af de vigtigste bestanddele i PUR-skumisolering.

 

FULDT FOKUS PÅ MILJØVENLIGE RÅVARER GIVER RESULTATER

I mere end tyve år har SOPREMA Group haft fuldt fokus på miljøvenlige råvarer og på så vidt muligt at udskifte petrokemisk udvundne råvarer med miljøvenlige alternativer baseret på plantebiomasse eller genanvendelse. Nu går vi skridtet videre med behandlingen af kompleks PET-emballage. Teknikken har aldrig tidligere været anvendt til plastemballage i industrien. Men med grundig forskning og en investering på over syv millioner euro har vi nu skabt et marked for genanvendt plast. Den unikke produktionsmetode på SOPRALOOP genanvendelsesanlægget i Strasbourg er som følger:

Trin 1: Levering af kompleks PET-emballage i baller.

 

Trin 2: Placering på et mekanisk genanvendelsesproduktionsbånd.

 

Trin 3: Visuel sortering til fjernelse af forureninger.

 

Trin 4: Rengøring under vand af emballagen med efterfølgende granulering til flager.

 

Trin 5: Vægtfyldebaseret separation af flagerne for at fjerne rester af snavs.

 

Trin 6: Kemisk genanvendelse i den første reaktor med efterfølgende tilføjelse af tilsætningsstoffer i den anden reaktor.

 

Trin 7: Fremstilling af polyol, en vigtig bestanddel i PUR-skumisolering.

 

Trin 8: Transport af polyol til de to SOPREMA polyuretanfabrikker i Saint-Julien-du-Sault (Frankrig) og Hof (Tyskland).

 

Trin 9: Produktion af PUR-skumisoleringspaneler til byggeindustrien.

 

SOPRALOOP SAMARBEJDER MED CITEO

Verdens første anlæg af sin slags støttes af Citeo, en fransk virksomhed, som har specialiseret sig i genanvendelse af emballage fra husholdninger. Sammen med denne partnervirksomhed har vi planer om at starte en fransk model til indsamling af PET-emballage og behandling i forskellige sorteringsanlæg. Det værdifulde samarbejde vil gøre det muligt for SOPRALOOP at levere til SOPREMA Groups to polyuretanfabrikker (Saint-Julien-du-Sault og Hof), som ligger i lige lang afstand fra Strasbourg.

 

PRODUKTIONSLINIEN FORTSÆTTER MED AT VOKSE

I SOPRALOOP produktionslinjens første år forventer vi at køre 3.000 ton kompleks PET-emballage igennem anlægget og producere 5.500 ton polyol. Kapaciteten forventes at blive fordoblet eller endda tredoblet i løbet af de næste fem år. Efterhånden som vi opnår større erfaring, er det vores mål at producere endnu mere polyol. På den måde begrænser vi blandt andet påvirkninger fra plast på miljøet, og vi udvikler genanvendte råvarer i en høj kvalitet.

 

Er du interesseret i mere information om SOPRALOOP? Så er du meget velkommen til at kontakte os.